ABASƏT adının mənası.

ataların üzü, sifəti; abbasilərdən.
← ABBASƏLİ

bax: Abbas və Əli.

ABİSƏT →

ataların üzü, sifəti; abbasilərdən.