ABSƏT adının mənası.

ataların üzü, sifəti; abbasilərdən.
← ABİSƏT

ataların üzü, sifəti; abbasilərdən.

ABASQULU →

Allahın qulu Abbas.