ABAY adının mənası.

ata, baba, dədə; diqqət, diqqətli, həssas.
← ABBASŞƏRİF

bax: Abbas və Şərif.

ABDAL →

Anadolu və Əfqanıstanda yaşayan türk tayfalarından biri; bilikli, qanacaqlı.