GÖYÇƏ adının mənası.

"göy" sözünün əzizləmə forması (Azərbaycanın qədim torpaqları olan Göyçə mahalının adındandır. Hazırda Ermənistan ərazisindədir).
← GÖVHƏRİ

gövhərlə bağlı olan, gövhərdən düzəlmiş əşya, zərgər; əsil-nəcabətli.

GÖYDƏMİR →

tünd kül rəngində olan dəmir.