WordDescription_names_w

bax: Əbabil.
← ZÜLQƏDƏR

Səfəvilər dövründə fəal oğuz-türkmən tayfası; xoşbəxt, bəxti olan insan.

ABADƏT →

bax: İbadət.