WordDescription_names_w

atalar, nənələr, ata-baba.
← ABAGÜL

ata və anaya layiq gül; böyük gül. Hörmətli və yaşlı qadınlara verilən ad, titul. «Aba» müxtəlif türk dillərində ana, böyük bacı, əmi, ata mənasında işlənir (bax: Aba).

ABİYƏT →

atalar, nənələr, ata-baba.