WordDescription_names_w

mavi rəngli tel; göy telli qız.
← ABITEL

mavi rəngli tel; göy telli qız.

ABİDƏ →

bax: Abid; heykəltaraşlıq, memarlıq, tarixi mədəniyyət və s. əsərləri; xatirə, yadigar və nişanə.