WordDescription_names_w

Ada xanımı; zinətli, qəşəng xanım.
← ADAXANIM

Ada xanımı; zinətli, qəşəng xanım.

ADELİYA →

nəcib, alicənab, əsilzadə.