WordDescription_names_w

yeni görünən Ay; gözəl, qəşəng.
← GƏLİNXANIM

gənc gəlinə müraciət forması.

GƏNCƏBANİ →

Gəncə banusu; Gəncə gözəli.