WordDescription_names_w

bir nəfər bacı, gilə kimi bacı.
← GİLƏ

gilənar meyvələrinin dənəsi.

GİLƏBƏYİM →

gilə kimi bəyim, gilə kimi gözəl.