WordDescription_names_w

lalə kimi qız, lalə üzlü gözəl.
← LALƏ

qırmızı rəngli çiçək, parlaq gül; çox gözəl.

LALƏBƏNİZ →

lalə kimi qız, lalə üzlü gözəl.