Слово BAĞ в словаре омонимов азербайджанского языка. Çoxmənalı sözlər

BAĞ I is. Meyvə ağacları əkilmiş sahə. Alma bağı.

BAĞ II is. Bağlamaq üçün ip, kəndir. Ayaqqabının bağı.

← BADAMLI

BADAMLI I is. Müalicə üçün içilən su.

BAĞÇA →

BAĞÇA I is. Kiçik bağ, güllük, çiçəklik.