Слово BALLI в словаре омонимов азербайджанского языка. Çoxmənalı sözlər

BALLI I is. bot. Şirəli otlardan birinin adı.

BALLI II sif. Balı olan. Ballı pətəklərə bənzər beynimiz; İçində boş qalmış bir çox şanlar (S.Vurğun).

← BALQABAQ

BALQABAQ I is. [ fars. ] Uzunsov, ortası nazik şirin qabaq. ...

BAMİYƏ →

BAMİYƏ I is. [ fars. ] bot. Meyvəsi konus şəklində olan və xörəyə işlədilən birillik lifli bitki.