Слово BANKET в словаре омонимов азербайджанского языка. Çoxmənalı sözlər

BANKET I is. [ fr. ] İctimai, siyasi xadimlərin və s. şərəfinə düzəldilən təntənəli qonaqlıq, ziyafət. Sən ki banketə o qədər adam çağırırsan, paltara, tufliyə pul qalar? (S.Qədirzadə).

BANKET II is. [ ing. ] Dəmiryolunu seldən, daşqından qoruyub, saxlamaq üçün hündür olmayan torpaq bənd.

← BANKA

BANKA I is. [ ing. ] Dənizdə ayrıca dayaz yer. BANKA II [ holl.

BAR →

BAR I is. [ fars. ] Meyvə, məhsul; səmərə. Bağçamızın ağacları dürlüdürlü bar verir (O.Sarıvəlli).