Слово ÇƏKİ в словаре омонимов азербайджанского языка. Çoxmənalı sözlər

ÇƏKİ I is. Ağırlıq ölçmə. Çəkidə və qiymətdə müştərilərə kələk gəlmək Xeybərin olub sümük azarı (C.Gözəlov).

ÇƏKİ II is. Balığın bir növü. Çəki balığının sayı getdikcə artırılır. Hovuzdan çaya tökülür.

ÇƏKİ III is. Atın qarnının altından keçirilən qayış; yəhərdə tapqır. Özü hər şeyi yoxladı, atın çəkilərini bərkitdi (İ.Şıxlı).

← ÇEVİRMƏK

ÇEVİRMƏK I f. Döndərmək. Yoxsa, yerin altı üstünə çevrilər, hər şey məhv olub gedər (C.Gözəlov).

ÇƏKMƏ →

ÇƏKMƏ I is. Uzunboğaz ayaqqabı. Neçə-neçə ölkənin; Tozlarına bulandı çəkmələr! (B.Vahabzadə).

Həmin söz digər lüğətlərdə: