Слово ÇİM в словаре омонимов азербайджанского языка. Çoxmənalı sözlər

ÇİM I is. Bir bel (lapatka) ağzı qədər torpaq.

ÇİM II is. Qarışqalar tərəfindən çıxarılan torpaq qatı.

ÇİM III f. Yuyunmaq. Şükufə, qəbul et bu uşaqları; Su qızdır, tələsik çimdir onları (H.Billuri).

ÇİM IV ədat Tamam, tamamilə. İndi o, atın çim tərə batmasına dözmədi (İ.Şıxlı).

← ÇİL

ÇİL I is. Çöl toyuğu. Dağ döşündə çil ovlar; Çil kəkliklər çil ovlar (Dastanlar). ÇİL II sif.

ÇİN →

ÇİN I is. Rütbə, dərəcə. Kim onu tutsa hökumətdən böyük çin alacaq (C.Bərgüşad). ÇİN II is. Ölkə.

Həmin söz digər lüğətlərdə: