Qısa azərbaycanca-rusca lüğətində АБЗАЦ sözü.

abzas (
1. Sətirbaşı;
2. Mətnin bir sətrinin başından sonrakı sətir başına qədər olan hissə)
← АБЕРРАЦИЯ

aberrasiya (uzaqlaşma, kənara çıxma, yayınma)