Qısa azərbaycanca-rusca lüğətində АБИССАЛЬНЫЙ sözü.

Rusca-azərbaycanca lüğət (qısa)
АБИССАЛЬНЫЙ
abissal, dərin
← АБЗАЦ

abzas (1. Sətirbaşı; 2. Mətnin bir sətrinin başından sonrakı sətir başına qədər olan hissə)

АБИССИНЕЦ →

həbəş, həbəşistanlı