Слово А- в русско-азербайджанском словаре.

bir çox sözlərdə mənfilik göstərən önşəkilçi; məs.: симметрия - асимметрия, нормальный - анормальный və s.

← А

А I союз 1.

АБАЖУР →

м abajur (lampa qalpağı).