Слово АББРЕВИАТУРНЫЙ в русско-азербайджанском словаре.

Rusca-azərbaycanca lüğət
АББРЕВИАТУРНЫЙ

аббревиатура söz. sif.

← АББРЕВИАТУРА

ж abreviatura (1. sözlərin baş hərfləri ilə müxtəsər yazılışı; məs.

АББРЕВИАЦИЯ →

ж abrevasiya (abreviaturaların əmələ gəlmə üsulu).