Слово АБЕРРАЦИОННЫЙ в русско-азербайджанском словаре.

Rusca-azərbaycanca lüğət
АБЕРРАЦИОННЫЙ

аберрация söz. sif.

← АБДИКАЦИЯ

ж istefa, əl çəkmə (taxtdan, mənsəbdən, vəzifədən və s.).

АБЕРРАЦИЯ →

ж aberrasiya (uzaqlaşma, kənara çıxma, yayılma).