Слово АБЗАЦ в русско-азербайджанском словаре.

м abzas (
1. sətirbaşı;
2. mətnin bir sətrin başından sonrakı sətir başına qədər olan hissəsi).

← АБЕРРАЦИЯ

ж aberrasiya (uzaqlaşma, kənara çıxma, yayılma).