Слово АБОЛИЦИОНИСТ в русско-азербайджанском словаре.

Rusca-azərbaycanca lüğət
АБОЛИЦИОНИСТ

м tar. abolisionist, abolisionizm tərəfdarı.

← АБОЛИЦИОНИЗМ

м мн. нет tar. abolisionizm (hər hansı bir qanunun ləğvinə çalışan ictimai hərəkat).

АБОНЕМЕНТ →

м abunə; ◊ сверх абонемента artıq, əlavə (olaraq), üstəlik.