Слово АН в русско-азербайджанском словаре.

союз и част.
1. amma, ancaq, doğrudan da, görünür;
2. yox, hər halda.

← АМФОРА

ж amfora (qədim yunanlarda: içki və s. tökmək üçün ikiqulplu, boğazı dar qab).

АНАБАПТИЗМ →

м мн. нет tar. anabaptizm (dini reformasiya cərəyanlarından biri).