Слово АНАЛОГИЧНОСТЬ в русско-азербайджанском словаре.

Rusca-azərbaycanca lüğət
АНАЛОГИЧНОСТЬ

ж мн. нет oxşarlıq, bənzərlik, uyğunluq.

← АНАЛОГИЧЕСКИЙ

аналогия söz. sif.; analoji, analogiyaya əsaslanan.

АНАЛОГИЧНЫЙ →

прил. oxşayan, oxşar, bənzər; аналогичные явления oxşar hadisələr.