Слово ЦАПУНЬЯ в русско-азербайджанском словаре.

ж dan. bax цапун.

← ЦАПУН

м dan. 1. cırmaqlayan, cırmaq atan; 2. qapağan, bərk tutan, ilişən, yapışan.

ЦАПФА →

ж sapfa (1. tex. oxun və yaxud valın yataqda hərlənən hissəsi; 2.