Rusca-ləzgica lüğətində АБОНИРОВАТЬСЯ sozü.

Rusca-ləzgicə lüğət
АБОНИРОВАТЬСЯ
сов. и несов. абонемент къачун, абонент хьун; абонироваться на ложу в театр театрда ложадиз абонемент къачун.
← АБОНИРОВАТЬ

сов. и несов. абонеметдалди къачун.

АБОРДАЖ →

уст. абордаж (виликдай гьуьлерал мукьувай, акахьай дяве авун патал гимияр лап сад-садав агудун).