Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğətində ABADANLIQ sözün sinonimləri.