Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğətində ABADLAŞMAQ sözün sinonimləri.