Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğətində ABADLIQ sözün sinonimləri.