Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğətində ABAJUR sözün sinonimləri.