Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğətində ABAJURLU sözün sinonimləri.