Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğətində ABDAL sözün sinonimləri.