Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğətində ABDALLIQ sözün sinonimləri.