Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğətində ABDAR sözün sinonimləri.