Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğətində ABDAR sözün sinonimləri.

mənalıtəsirligözəlifadəli (məc.)
← ABDAR

sulu — şirəli — təravətli — lətafətli (meyvə)

ABDARLIQ →

sululuq — şirəlilik — təravətlilik — lətafətlilik