Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğətində ABDARLILIQ sözün sinonimləri.