Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğətində ABDUQ sözün sinonimləri.