Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğətində ABZAS sözün sinonimləri.