Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğətində ABİDƏ sözün sinonimləri.