Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğətində ABİDLƏŞMƏ sözün sinonimləri.