Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğətində ABİDLƏŞMƏK sözün sinonimləri.