Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğətində ABİDLİK sözün sinonimləri.