Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğətində ABIR sözün sinonimləri.