Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğətində ABIR sözün sinonimləri.

üst-başgeyimqiyafət
← ABIR

həya — heysiyyət — şərəf — hörmət — qədir-qiymət

ABIRLI →

həyalı — ismətli — utancaq — namuslu