Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğətində VADİ sözün sinonimləri.