Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğətində GERİLƏMƏ sözün sinonimləri.