Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğətində GERİLİK sözün sinonimləri.