Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğətində SABİT sözün sinonimləri.

dəyişməzmöhkəmdaimistabil
← SABİQ

keçmiş — əvvəlki — öncəki

SABİTLƏŞMƏ →

möhkəmləşmə — daimiləşmə — stabilləşmə — durğunlaşma