Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğətində SAVAŞQAN sözün sinonimləri.